Gestió urbanística 2022-05-17T13:41:32+01:00

Serveis Tècnics

Gestió urbanística

PMU-2 Sector Roses – Projecte de Bases i Estatuts Junta de Compensació Provisional

Estatuts i Bases Junta de Compensació PE-4 Palandriu

PMU-3 Super Fener – Urbanització

PMU-3 Super Fener – Bases i Estatuts de la Junta de Compensació

PMU-3 Super Fener – Reparcel·lació

PPU SUP2 – Gardissó – Reparcel·lació

PPU SUP2 – Gardissó – Urbanització

PPU SUP1 – La Selva – Reparcel.lació Pla Parcial Urbanístic SUP- 1 Sector La Selva

Canviar idioma »