Gestió urbanística 2021-05-25T13:36:26+01:00

Serveis Tècnics

Gestió urbanística

PMU-2 Sector Roses – Projecte de Bases i Estatuts Junta de Compensació Provisional

Estatuts i Bases Junta de Compensació PE-4 Palandriu

PMU-3 Super Fener – Urbanització

PMU-3 Super Fener – Bases i Estatuts de la Junta de Compensació

PMU-3 Super Fener – Reparcel·lació

PPU SUP2 – Gardissó – Reparcel·lació

PPU SUP2 – Gardissó – Urbanització

Canviar idioma »