Subvencions rebudes 2021-05-27T07:15:35+01:00

Subvencions rebudes

Subvencions rebudes per part de la Diputació de Girona 2021

Subvencions rebudes per part d’Organisme autònom de salut pública DIPSALUT  2020

 • 11.642,43.-€ – Subvenció socorrisme i platges (Núm.exp.subvenció X020202/2019/1420)

Subvencions rebudes per part de la Diputació de Girona 2020

 • 10.000.-€ – Subvenció nominativa per al finançament de Ktatonik Fest, l’any 2020
 • 72.625. -€ – Subvenció Llar d’infants El Patinet
 • 124.603,61.-€ Subvenció FONS 2020:
  • 102.570,35.-€ – Subvenció enllumenat públic
  • 1.400,00.-€ – Subvenció actuacion en camins
  • 18.100,65.-€ – Subvenció cooperació cultural
  • 2.532,61.-€ – Subvenció noves tecnologies
 • 2.020.-€ – Subvenció  pel suport al programa A,  per la promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines (bus piscina a Roses)
 • 1.368,77.-€ – Subvenció per a publicacions d’interès local editades per ajuntaments : llibre l’arbre de la Plaça: 150 anys de testimoni llançanenc
 • 1034,38.-€ – Subvenció Ajuntament de Llançà – Museu de l’Aquarel·la – (Exp. 2020/435 Diputació de Girona, subvenció museus i noves tecnologies)
 • 3.501.-€ – Subvenció per a polítiques de foment de la participación ciutadana 2020
 • 6.000.-€ – Subvencions per al suport al programa A dels ajuntaments per part de Diputació de Girona

 

Més subvencions rebudes per part de la Diputació de Girona

 • 4.430,64.-€ en concepte de millora enllumenat interior del poliesportiu municipal.
 • 36.810,00.-€ en concepte de millores d’accessibilitat de l’entrada principal de l’Ajuntament i adquisició del vehicle adaptat.
 • 1.118,93.-€ en concepte de procés participatiu +60 Alt Empordà.
 • 8.836.-€ en concepte de servei de bus per a la gent gran de Llançà a la piscina de Roses.
 • 1783,46.-€ en concepte de subvencions als ajuntaments de fins a 30.000 habitants de les Comarques Gironines per finançar projectes per facilitar l’accés a les noves tecnologies, campanya 2017.
 • 403.67.-€ en concepte de sega de marges en 5,15 Km.
 • 1709.30.-€ en concepte d’arranjament de camins inclosos en un PPIF, en 4,04 Km.
 • 84.419.-€ en concepte de Fons de Cooperació Local, corresponent a:
  • 71.756.-€ per a despeses generals d’enllumenat públic
  • 12.663.-€ per a despesa cultural.
 • 17.600.-€ en concepte de la rehabilitació de la coberta de la Torre de l’Abat.
 • 1.750.-€ subvenció adreçada als ajuntaments o organisme autònoms locals de les comarques Gironines per a la realització del cicle de concerts de música de cobla 2018
 • 2.000.-€ subvenció subprograma A1 de suport a l’esport – programa anual de promoció de l’activitat físicoesportiva, en concepte de servei de bus per a la gent gran de Llançà a la piscina de Roses.
 • 7.040.-€ subvenció subprograma A3 equipaments esportius, en concepte millora de seguretat del camp de futbol.
 • 1.750.-€ subvenció del cicle de concerts de música de cobla 2018
 • 119.987’53.-€ en concepte de Fons de Cooperació Local, corresponent a:
  • 98.566.-€ per a despeses generals d’enllumenat públic
  • 17.394.-€ per a despesa cultural, 1.400.-€ per camins
  • 2.497’53.-€ per  a despeses noves tecnologies
 • 14.900€.-€ subvenció per a la restauració i conservació d’immobles d’interès patrimonial en concepte de rehabilitació torre de l’Abad fase 2018
 • 1.153’84.-€ Subvenció a museus i col·leccions de les Comarques Gironines perquè es dotin d’equipaments relacionants amb les noves tecnologies (2018)
 • 10.000.-€ Subvenció primer festival de música alternativa “Katatonic”
 • 3.000.-€ Subvenció actuació al camp de futbol 2018
 • 10.000.-€ Subvenció Katatònic Fest 2019
 • 5918.37.-€ Subvenció subprograma A3 equipaments esportius, en concepte millora Pavelló municipal d’esports
 • 56.875.-€ Subvenció Llar d’Infants curs 2017-2018

Subvencions per a projectes i accions de promoció econòmica – Diputació de Girona (convocatoria 2018):

 • “Dinamització del Comerç a través del Festival Vivid i Ennatura’t + cursos de formació primavera i tardor 2018” – Import del projecte: 3.600€ – cofinançat en un 80% (2.880€)

Subvencions per a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal – Diputació de Girona (convocatoria 2018):

 • “3ª mostra gastronòmica Street Food Winter 2018 + 4ª mostra gastronòmica Street Food Summer 2018 + 3ª mostra gastronòmica Foodtruckada 2018” – Import del projecte: 19.973,14€ – cofinançat en un 20% (4.100€)

Subvencions Eurodistricte per al desenvolupament de projectes de cooperació a l’Espai Català Transfronterer 2018 – Generalitat de Catalunya / Dept. de la Presidència

 • “Valorització del sender europeu E12/GR92/sentier litoral entre Argeles de la Marenda i Roses – Import  del projecte 6533,30€ – Import concedit 6000€

Subvencions del Fons de cooperación económica i cultural, anualitat 2019: ( total Fons 2019: 124.603,61€).

 • Despeses corrents 102.570,35€
 • Cooperación cultural 18.100,65€
 • Camins 1.400€
 • Noves tecnologies 2.532,61€

Subvencions Reparació d’asfaltats de diversos carrers: import subvencions 50.000€

Subvencions rebudes per part d’ altres organismes

– Concessió per la subvenció per a Ajuntaments membres del consorci de la Costa Brava per a inversions /actuacions complemèntaris del cicle de l’aigua (PICA) – Import concedit: 23.000€

–  Concessió per 3 operacions de desenvolupament local particiatiu en el territori del Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava en el marc del Fons Europeu Marítima i de la Pesca. Operacions cofinançades per el FEMP i el Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya (convocatòria 2017):

 • « Els paisatges marins de Llançà »
  • Import del projecte : 43.374,88€ – cofinançat en un 80% (34.699,90€)
 • « Antic embarcador, punt d’inici de les activitats de descoberta dels paisatges marins i pesquers»
  • Import del projecte : 17.946,10€ – cofinançat en un 50% (8.973,05€)
 • « Promoció del producte local de pesca »
  • Import del projecte: 8.234,49€ – cofinançat en un 100% (8.234,49€)
Canviar idioma »