Identitat corporativa 2021-06-25T12:09:53+01:00

Identitat corporativa

Manual d’identificació visual de l’Ajuntament de Llançà

Aquest manual de normes i aplicacions gràfiques conté totes les especificacions per a la correcta aplicació i reproducció de la identitat corporativa de l’Ajuntament de Llançà exclusivament.

Per tant, totes aquelles aplicacions gràfiques que es derivin directament de l’Ajuntament de Llançà com a unitat administrativa, han de seguir els criteris establerts en aquest manual d’identificació visual pel que fa a aquest tipus d’unitats.

El present manual és l’eina que han de consultar i utilitzar totes aquelles persones, empreses i entitats que tinguin la responsabilitat d’aplicar qualsevol element d’aquesta identitat.

Aquestes aplicacions s’utilitzaran també per a publicacions, publicitat, pàgines web, estands, etc. on calgui reproduir la identitat corporativa.

Els objectius del present manual són:

  • Implementar una imatge corporativa clara de la identitat de l’Ajuntament de Llançà.
  • Facilitar la comunicació del missatge de l’Ajuntament de Llançà.
  • Establir una sistemàtica coherent i harmonitzada dels missatges institucionals.
  • Racionalitzar la metodologia dels treballs gràfics.

Fitxers descarregables:

Canviar idioma »