Representants de l’Ajuntament en altres òrgans 2021-09-06T12:50:31+01:00

Altres òrgans

1.6.4. Nomenament dels Representants de l’Ajuntament en altres òrgans ambrepresentació municipal dins del municipi:

CONSELL ESCOLAR CEIP POMPEU FABRA

Presidenta: Sra. Núria Escarpanter i Olivet

Regidora: Sra. Sílvia Barris i Roca

CONSELL ESCOLAR IES LLANÇÀ

Presidenta: Sra. Núria Escarpanter i Olivet

Regidora: Sra. Sílvia Barris i Roca

JUNTA MUNICIPAL DE SEGURETAT

Presidenta: Sra. Núria Escarpanter i Olivet

Regidors: Sr. Francesc Guisset Lagresa

Sra. Sònia Sarola i Vila

Sr. Guillem Cusí i Batlle

Sr. Claudio Grande i Hernández

COMISSIÓ “LES LLANCES”

Presidenta: Sra. Núria Escarpanter i Olivet

Regidors: Sr. Francesc Guisset Lagresa

Sra. Sònia Sarola i Vila

Sra. Maria Solé i Serradell

Sr. Claudio Grande i Hernández

Canviar idioma »