Representants de l’Ajuntament en altres òrgans 2020-10-27T13:45:21+01:00

Altres òrgans

1.6.4. Nomenament dels Representants de l’Ajuntament en altres òrgans ambrepresentació municipal dins del municipi:

CONSELL ESCOLAR CEIP POMPEU FABRA

President: Sr. Francesc Guisset i Lagresa

Regidora: Sra. Núria Escarpanter i Olivet

CONSELL ESCOLAR IES LLANÇÀ

President: Sr. Francesc Guisset i Lagresa

Regidor: Sra. Núria Escarpanter i Olivet

JUNTA MUNICIPAL DE SEGURETAT

President: Sr. Francesc Guisset i Lagresa

Regidors: Sra. Núria Escarpanter i Olivet

Sra. Sílvia Barris i Roca

Sr. Guillem Cusí i Batlle

Sr. Claudio Grande i Hernández

COMISSIÓ “LES LLANCES”

President: Sr. Francesc Guisset i Lagresa

Regidora Cultura: Sra. Sònia Sarola i Vilà

Regidors: Sra. Maria Solé i Serradell,

Sr. Claudio Grande i Hernández

Canviar idioma »