Grups municipals 2021-06-25T12:05:05+01:00

Junts per Llançà (JUNTS)

Integrants:
Núria Escarpanter i Olivet, Stephane Juanola i Journe, Sònia Sarola i Vilà
Portaveu: Sra. Núria Escarpanter i Olivet
Suplent: Sr. Stéphane Juanola i Journé

Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC – CP)

Integrants: 
Francesc Guisset i Lagresa, Sílvia Barris i Roca, Elsa Rodríguez i Castaño
Portaveu: Sr. Francesc Guisset i Lagresa
Suplent: Sra. Sílvia Barris i Roca

Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC – AM)

Integrants: 
Guillem Cusí i Batlle, Neus Ferré i Casao,  Simon Calsina i Comorera, Maria Solé i Serradell
Portaveu: Sr. Guillem Cusí i Batlle
Suplent: Sra. Neus Ferré i Casao

Alternativa per Llançà (APL)

Integrants: 
Claudio Grande i Hernández
Portaveu: Claudio Grande i Hernández
Canviar idioma »