Bans d’alcaldia 2020-08-26T20:25:55+01:00

Què trobaràs?

Serveis Administratius

Composició de la Junta de Govern

La Junta de Govern Local està composada per l’Alcalde, Sr. Francesc Guisset i Lagresa, i els regidors Sra. Núria Escarpanter, Sra. Sílvia Barris, Sr. Juanjo Serran.

Periodicitat Juntes de Governs i Plens Municipals

La Junta de Govern Municipal d’aquesta Corporació, es reunirà amb caràcter ordinari, el segon i quart dijous de cada mes. Amb caràcter extraordinari es podrà reunir sempre que es consideri necessari, prèvia convocatòria del seu President.

El Ple Municipal es celebra cada dos mesos. Generalment el primer dilluns de mes.

Informació d’interés

Competències del Ple: + info Aqui

Canviar idioma »