NOTIFICACIONS 2020-08-11T07:45:15+01:00

Serveis Seu Electrònica

Bústia de notificacions

Què és i per a què serveix la bústia de notificacions?

La bústia de notificacions és un servei en línia que permet rebre i consultar les notificacions electròniques que ha rebut de l’Ajuntament de Llançà.

Per oferir un millor servei i accés a les notificacions electròniques, a més de dipositarles de manera inmediata a la seva bústia electrònica que oferim des de l’Ajuntament de Llançà, les dispositem alhora amb una còpia al servei eNotum de bústia electrònica mitjançant el qual podrà rebre la notificació directament des d’un enllaç personalitzat.

Per aquest motiu, quan es diposita una notificació a la bústia electrònica, rebreu sempre dos avissos al vostre email. El primer us informa de que teniu dipositada una notificació, i que podeu accedir a la bústia inmediatament. L’altre avís no és tan inmediat però us dona un accés directe a la còpia de la notificació mitjançant bústia eNotum amb el sistema de contraclau per mail o sms segons el cas, oferint també validar-se fent servir certificat digital o també autenticació amb idCAT mòbil.

Exemple d’avís de notificació electrònica inmediata:

Exemple d’avís de notificació electrònica eNotum:

En dipositar-se la notificació, el notificat rebrà un correu i un SMS (opcional, només si s’ha indicat un mòbil) indicant que disposa d’una notificació de l’organisme

Canviar idioma »