Informes de morositat 2022-04-01T09:31:32+01:00

Informes trimestrals relatius a les mesures contra la morositat en el pagament als proveïdors

 

D’acord a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, en la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i del Real Decret 635/2014, relatiu al càlcul del període mitjà de pagaments, corresponents als diferents trimestres:
Canviar idioma »