Actes dels Plens 2022-09-28T15:35:45+01:00

Actes dels Plens

Ordre del dia

Videos del Ple

Video de la sessió telemàtica del Ple Municipal de 30 d’abril de 2020 – 19:00

Video de la sessió telemàtica del Ple Municipal de 1 de juny de 2020 – 19:00

Video de la sessió telemàtica del Ple Municipal de 3 d’agost de 2020 – 19:00

Video de la sessió telemàtica del Ple Municipal de 7 de setembre de 2020 – 19:00

Video de la sessió telemàtica del Ple Municipal de 5 d’octubre de 2020 – 19:00

Video de la sessió telemàtica del Ple Municipal de 21 d’octubre de 2020 – 19:00

Video de la sessió telemàtica del Ple Municipal de 14 de desembre de 2020 – 19:00

Video de la sessió telemàtica del Ple Municipal de 20 de gener de 2021 – 19:00 (meses electorals)

Video de la sessió telemàtica del Ple Municipal de 1 de febrer de 2021

Video de la sessió telemàtica del Ple Municipal de 12 d’abril de 2021

Video de la sessió del Ple Municipal de 14 de juny de 2021 (Youtube Part1)

Video de la sessió del Ple Municipal de 14 de juny de 2021 (Youtube Part2)

Video de la sessió extraordinària del Ple Municipal de 15 de juny de 2021 (Elecció d’Alcalde/ssa)

Video de la sessió telemàtica del Ple Municipal de 26 de juliol de 2021 – 19:00 (Youtube)

Video de la sessió telemàtica del Ple Municipal de 4 d’octubre de 2021 – 19:00 (Youtube)

Video de la sessió telemàtica del Ple Municipal de 13 de desembre de 2021 – 19:00 (Youtube)

Video de la sessió telemàtica del Ple Municipal de 7 de febrer de 2022 – 19:00 (Youtube)

Video de la sessió telemàtica del Ple Municipal de 4 d’abril de 2022 – 19:00 (Youtube)

Video de la sessió telemàtica del Ple Municipal de 13 de juny de 2022 – 19:00 (Youtube)

Video de la sessió telemàtica del Ple Municipal de 25 de juliol de 2022 – 19:00 (Youtube)

Video de la sessió telemàtica del Ple Municipal de 28 de setembre de 2022 – 12:00 (Youtube)

Acta del Ple

Què trobaràs?

Serveis Administratius

Composició de la Junta de Govern

La Junta de Govern Local està composada per l’Alcaldessa, Sra. Núria Escarpanter i Olivet, i els regidors/es Sr. Francesc Guisset, Sra. Sílvia Barris, Sr. Stephane Journe, Sra. Sònia Sarola, Sra. Elsa Rodríguez

Periodicitat Juntes de Governs i Plens Municipals

La Junta de Govern Municipal d’aquesta Corporació, es reunirà amb caràcter ordinari, el segon i quart dijous de cada mes. Amb caràcter extraordinari es podrà reunir sempre que es consideri necessari, prèvia convocatòria del seu President.

El Ple Municipal es celebra cada dos mesos. Generalment el primer dilluns de mes.

Què trobaràs?

Informació d’interés

Competències del Ple: + info Aqui

Canviar idioma »