Govern Local, Negociació col·lectiva, Serveis i Infraestructures, Ensenyament, Benestar animal, Noves tecnologies, Participació ciutadana 2021-06-14T10:05:28+01:00

Núria Escarpanter i Olivet

 • Coordinació dels diferents edificis administratius municipals.
 • Coordinació i direcció de l’activitat administrativa municipal.
 • Control del funcionament i conservació dels edificis i les instal·lacions administratives.
 • Coordinació de la nomenclatura dels carrers.
 • Gestió de l’ús del patrimoni municipal.
 • Direcció de l’Arxiu Municipal.
 • Coordinació dels procediments selectius i de formació del personal o empleat municipal.
 • Direcció del personal administratiu, i per defecte de la resta de personal o empleat municipal.
 • Direcció i gestió del servei de Padró Municipal, Estadística, Censos i Processos Electorals.
 • Infraccions d’ordenances municipals i bàndols.
 • Dirigir la negociació col·lectiva amb els empleats municipals.
 • Gestionat la interpretació del Conveni col·lectiu i el Pacte de Treball.
 • Dirigir i coordinar les comissions de seguiment.
 • Dirigir i coordinar la gestió del Fons d’Ajudes Social.
 • Promocionar polítiques d’eficàcia relatives al món laboral.
 • Direcció i organització dels serveis municipals d’aigua, clavegueram, enllumenat públic, recollida i tractament de residus, etc.
 • Control del manteniment de les vies públiques.
 • Control de la neteja de les vies públiques.
 • Direcció del servei de Deixalleria Municipal.
 • Relacions amb el Consorci de la Costa Brava.
 • Coordinació amb altres organismes i institucions.
 • Coordinació de serveis i infraestructures supramunicipals.
 • Control de les xarxes de sanejament i depuració d’aigües residuals.
 • Prevenció d’abocaments incontrolats.
 • Coordinació dels diferents edificis i instal·lacions educatives municipals.
 • Programació de l’activitat educativa municipal.
 • Control del funcionament i conservació de les instal·lacions educatives.
 • Direcció dels serveis dels centres educatius. CEIP Pompeu Fabra, IES Llançà,Llar d’Infants “El Patinet”.
 • Representació municipal en els Consells Escolars dels centres educatius.
 • Direcció del Consell Escolar Municipal.
 • Control del personal del servei.
 • Relacions amb l’AMPA i altres entitats educatives.
 • Coordinació i direcció de les Colònies i Casals d’Estiu.
 • Coordinació de cursos, concursos i activitats diverses dels centres educatius.
 • Coordinació dels Programes de Salut Escolar.
 • Adopció de mesures per garantir el benestar dels animals.
 • Control dels centres d’acollida o residència d’animals.
 • Servei de recollida i captura d’animals abandonats.
 • Registre i Cens d’animals de companyia.
 • Control veterinari i de les condicions higiènica-sanitàries dels animals.
 • Controls epidemiològics.
 • Promoure la participació ciutadana en els butlletins municipals.
 • Fomentar la participació ciutadana a través de canals participatius per la implicació de la ciutadania en la presa de decisions.
 • Promocionar la implantació en el municipi de les noves tecnologies.
 • Facilitar l’accés general i l’ús adequat de l’Internet i altres xarxes digitals.
 • Fomentar l’ús de les noves tecnologies i vetllar pel seu desenvolupament.

Govern Local, Negociació col·lectiva, Serveis i Infraestructures, Ensenyament, Benestar animal, Noves tecnologies, Participació ciutadana

Sra. Núria Escarpanter i Olivet (JUNTS)

email

Horari:

De dilluns a divendres

Concertar visita prèvia al 972 38 01 81

Currículum

Informació d’interés

Currículum

Canviar idioma »