Organismes autònoms municipals 2020-10-30T17:07:02+01:00

Organismes autònoms municipals

Museu de l’Aquarel·la – J. Martínez Lozano

President de la Junta de Govern i de la Comissió Executiva: Sr. Francesc Guisset i Lagresa

Vocal de la Junta de Govern i de la Comissió Executiva: Sra. Sònia Sarola i Vilà

Casal Municipal de Pensionista de Llançà

President de la Junta de Govern: Sr. Francesc Guisset i Lagresa

Vice-presidenta 1ª: Sra. Sònia Sarola i Vilà

Vocals: Sra Sílvia Barris i Roca,

Sra. Neus Ferré i Casao

Sr. Claudio Grande i Hernández

Patronat Municipal de l’Esport

President de la Junta General de Govern: Sr. Francesc Guisset i Lagresa

Vice-president: Sr. Stephane Juanola i Journe

Vocals: Sra. Núria Escarpanter i Olivet,

Sra. Sílvia Barris i Roca

Sra. Elsa Rodríguez i Castaño

Sr. Simon Calsina i Comorera

Sr. Claudio Grande i Hernández

Informació relacionada:

Canviar idioma »