Projectes Tècnics 2021-06-15T11:06:29+01:00

Serveis Tècnics

Projectes Tècnics

Projecte constructiu d’estabilització i protecció d’un tram del marge dret de la riera Valleta al seu pas pel nucli urbà de Llançà

Projecte constructiu d’un sorrer a la llera del torrent Boquer al seu pas pel nucli urbà de Llançà

Projecte constructiu d’una passarel·la per a vianants al pont de l’Avinguda Europa sobre la Riera de Llançà

Projecte executiu d’obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció, de les parcel·les interiors i zones verdes

Projecte executiu per a la rehabilitació de la Torre de l’Abat – 2ª Fase

Canviar idioma »