Pla General (PGOU) 2022-05-17T13:38:33+01:00

Serveis Tècnics

Pla General (PGOU)

Plànol general ordenació del sòl urbà i urbanitzable:

Memòria

Normativa

Canviar idioma »