BAN MUNICIPAL

En data 26 d’agost de 2022, s’ha publicat al DOGC la Resolució ACC/2584/2022, de 19 d’agost, del director de l’Agència Catalana de l’Aigua, per la qual es modifiquen els estats de sequera pluviomètrica de sis unitats d’explotació i els estats de sequera hidrològica de cinc unitats d’explotació.
Atès que el municipi de Llançà, està inclòs en la unitat 14 Empordà, cal atendre les següents restriccions:

2022-08-26T13:16:43+01:00
Canviar idioma »