BAN MUNICIPAL

BAN MUNICIPAL

Núria Escarpanter i Olivet, Alcaldessa Presidenta d’aquest Ajuntament, fa saber al conjunt de la població, que l’Agència Catalana de l’Aigua ha iniciat la següent campanya sobre la tarifa social del cànon de l’aigua:

Tarifa social del cànon de l’aigua

La tarifa social del cànon de l’aigua és una bonificació que s’aplica al cànon de l’aigua. D’aquesta manera es pretén garantir les necessitats bàsiques d’aigua adaptant-se a les situacions de vulnerabilitat de la població menys afavorida.

A qui va dirigit
A persones físiques titulars d’un contracte domèstic de subministrament d’aigua, en les següents circumstàncies:

  • persones perceptores de pensions mínimes contributives.
  • per a famílies amb tots els seus membres en situació d’atur:
  • per a col·lectius d’especial protecció.
  • per a persones en vulnerabilitat econòmica o risc d’exclusió residencial

Vies de tramitació:
Web de l’Agència Catalana de l’Aigua: www.aca.gencat.cat
En línia, al telèfon 012
Oficines de Serveis Socials de Llançà, amb cita prèvia, c/ La Selva, 17-19, telèfon 972.120.048
Oficina Provincial de l’Agència Catalana de l’Aigua, amb cita prèvia telefònica o presencial, telèfon 872.975.000 -Plaça Pompeu Fabra , 1 (Edifici de la Generalitat) Girona-.

El que es comunica per al coneixement general.

L’Alcaldessa,
Núria Escarpanter i Olivet

21 de febrer de 2022

Més informació – Bans d’Alcaldia

2022-02-21T14:06:37+01:00
Canviar idioma »