ANUNCI D’APROVACIÓ DEIFINITIVA DE LES BASES REGULADORES DEL CONCURS LITERARI D’ASSAIG PERIODÍSTIC PERE CALDERS

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 9 de desembre de 2021, va aprovar les Bases reguladores del concurs literari d’assaig periodístic Pere Calders, en sessió celebrada en data 22 de febrer de 2022 ha acordat aprovar definitivament les Bases.

Anunci d’aprovació 07/03/2022 – Text íntegre de les bases

2022-03-07T14:29:39+01:00
Canviar idioma »