CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA – PROJECTE D’APROVACIÓ INICIAL REGLAMENT MUNICIPAL D’HABITATGES BUITS

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE EL PROJECTE D’APROVACIÓ INICIAL REGLAMENT MUNICIPAL D’HABITATGES BUITS PER INCENTIVAR LA SEVA INCORPORACIÓ AL MERCAT DE LLOGUER

De conformitat amb les previsions efectuades a l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’aprovació del reglament municipal d’habitatges buits per incentivar la seva incorporació al mercat de lloguer es duu a terme una consulta pública a través del portal web de l’Ajuntament de Llançà, amb l’objectiu de recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma[…]

Anunci de consulta pública prèvia – 16 de maig de 2022

Tauler d’anuncis – eTauler

2022-05-16T11:34:13+01:00
Canviar idioma »