II CONCURS D’APARADORS DE NADAL

 

El II Concurs d’Aparadors de Nadal té per objecte dinamitzar i posar en valor el comerç de proximitat en unes dates clau per al sector tot premiant les millors decoracions dels establiments locals (comerç, restauració, allotjament) amb motiu de les festes nadalenques.

Poden participar les persones físiques o jurídiques legalment constituïdes que siguin titulars d’un establiment comercial, de serveis i de restauració de Llançà.

La inscripció és gratuïta.

Per tal de concursar s’haurà d’emplenar el full de sol·licitud i enviarho conjuntament amb dues fotografies de l’aparador, una genèrica i una altra més al detall, al correu electrònic: promocioeconomica@llanca.cat  .

El fet de no enviar les fotos dels aparadors comportarà quedar descartat directament de la selecció.

El període d’inscripció comença el 29 de novembre i finalitza el 12 de desembre.

Quan una persona física sigui titular de més d’un establiment, podrà presentar‐los tots a concurs.

Els aparadors participants s’hauran d’exhibir des del dia 13 de desembre del 2021 fins al 6 de gener del 2022.

Consulta les bases del II Concurs d’Aparadors de Nadal

Inscriu-te al II Concurs d’Aparadors de Nadal!

2021-11-18T08:34:11+01:00
Canviar idioma »