2n CONCURS D’EMBELLIMENT DE BALCONS, FINESTRES i FAÇANES NADAL 2021

Un any més, l’objecte del concurs és incentivar la participació dels veïns en l’ornamentació dels seus balcons i finestres amb motiu de la celebració del Nadal, ja que darrere d’aquesta ornamentació hi ha una contribució ciutadana a la millora estètica dels carrers i edificis del municipi de la qual podem gaudir tots, veïns i visitants.

Podrà participar en el concurs qualsevol persona major d’edat propietària, arrendatària, o resident, empadronat o no, d’un habitatge del municipi de Llançà.

Per tal de concursar, s’haurà d’emplenar el full d’instància específica, que trobareu a la pàgina web de l’Ajuntament de Llançà (www.llanca.cat). Aquesta instància haurà d’anar acompanyada de fotografies del balcó, finestra o de la façana.

Es tindrà en compte en aquest concurs tots els habitatges: balcons, finestres i façanes de pisos/cases  que estiguin decorats amb motius nadalencs, amb la única condició que la decoració sigui visible des del carrer, no es faci ús de cap element de les instal·lacions o estructures municipals, i no suposi un perill per a la integritat dels mateixos ni de la dels vianants.

La participació en aquest concurs és gratuïta.

El concurs començarà  el 22 de desembre de 2021 i finalitzarà el 9 de Gener de 2022, ambdós dies inclosos.

Les inscripcions es poden presentar o enviar a partir del dia 13 de desembre de 2021 i fins el 22 de desembre de 2021.

Consulta les bases del 2n CONCURS D’EMBELLIMENT DE BALCONS, FINESTRES i FAÇANES NADAL 2021

Inscriu-te al 2n Concurs d’embelliment de balcons, finestres i façanes Nadal 2021!

2021-12-10T17:20:14+01:00
Canviar idioma »