SUBVENCIONS ALS ESTABLIMENTS COMERCIALS I NEGOCIS PER LA COMPRA O INSTAL·LACIÓ DE MESURES HIGIÈNIQUES I DE SEGURETAT DAVANT LA PANDÈMIA COVID19

-CONVOCATÒRIA OBERTA (11/06/2020)- Anunci aprovacio inicial de les bases reguladores per a la concessió de la subvenció per a la compra o instal·lació de mesures higièniques i de seguretat als establiments comercials i negocis amb atenció al públic i adquisició de material de protecció d’autònoms de Llançà

Beneficiaris:

  • – Les persones físiques o jurídiques (autònoms i/o petites i mitjanes empreses) que tinguin l’activitat o el domicili social al municipi de Llançà i/o ofereixin atenció al públic a les seves instal·lacions.
  • – Les empreses amb més del 50% del personal contractat amb domicili a Llançà.

Despeses subvencionables:

Inversions o despesa per a la compra o instal·lació de mesures higièniques i de seguretat relacionades amb la gestió i prevenció de la pandèmia COVID-19:

  • – La compra d’equipaments d’higiene i seguretat per mantenir els espais oberts al públic amb les condicions sanitàries òptimes per desenvolupar l’activitat.
  • – La instal·lació de mesures de protecció sanitària i higiènica als establiments i locals comercials, adreçades tant als consumidors com als treballadors de l’establiment. Aquests materials i instal·lacions podran ser:
  • – Mampares protectores
  • – Màquines de purificació d’ozó
  • – Màquines de cobrament automàtic i sistemes de cobrament contactless
  • – Portes d’obertura i tancament automàtic per sensors
  • – Guants, mascaretes i gel hidroalcohòlic, amb un màxim de 150€ de despesa.
  • – Altres mesures similars recomanades per les autoritats sanitàries

Sol·licitud de la subvenció: Les sol·licituds s’hauran de presentar de forma telemàtica a través de la instància específica, accessible des de la seu electrònica de l’Ajuntament de Llançà. >> http://llanca.cat/impresos-serveis-economics/

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 9 de juliol

Quantia de les subvencions: les despeses i inversions seran 100% subvencionables, amb un màxim de 600 € per sol·licitud.

Documentació per la tramitació:

Documentació per la justificació:

2020-08-06T09:21:20+01:00
Canviar idioma »