S’APROVA UNA SEGONA LÍNIA D’AJUDES ECONÒMIQUES PER CONTRIBUIR A MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL COVID-19.

El passat divendres 23 d’octubre de 2020, es va aprovar en Junta de Govern Local una segona línia d’ajudes econòmiques per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social del Covid-19.

  1. SUBVENCIÓ PER FAMILIES AMB DIFICULTATS SÒCIO-ECONÒMIQUES PER CONTRIBUIR A MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL COVID-19

Aquesta subvenció es basa en la concessió d’ajuts extraordinaris destinats a donar suport econòmic a persones i famílies empadronades a Llançà i que es trobin en una situació socioeconòmica desfavorida, atenent a situacions de necessitat puntuals, urgents, bàsiques i de subsistència.

Es fa referència especialment a famílies amb infants a càrrec, a persones que hagin perdut la feina arrel del tancament de la seva empresa, o que l’empresa on treballen hagi reduït la plantilla a partir del dia 15 de març de 2020 degut a l’Estat d’alarma declarat pel Govern per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 o bé, aquelles persones que s’han vist afectades per un ERTE o ERTO, i que per aquest motiu acrediten tenir ingressos o recursos insuficients per fer front a les despeses de lloguer, aliments bàsics i subministraments, o bé aquelles persones sense feina ni ingressos i en risc d’exclusió social.

  1. SUBVENCIÓ PER A LA COMPRA O INSTAL·LACIÓ DE MESURES HIGIÈNIQUES I DE SEGURETAT ALS ESTABLIMENTS COMERCIALS I NEGOCIS AMB ATENCIÓ AL PÚBLIC, ADQUISICIÓ DE MATERIAL DE PROTECCIÓ D’AUTÒNOMS DE LLANÇÀ I MATERIAL FUNGIBLE – PLA DE REACTIVACIÓ MUNICIPAL DE LLANÇÀ 2020

Aquesta subvenció es basa en la concessió d’ajuts per a la compra o instal·lació de mesures higièniques i de seguretat als establiments comercials i negocis amb atenció al públic, adquisició de material de protecció d’autònoms de Llançà i adquisició de material fungible per donar servei per emportar en establiments de restauració i bars, obligats a tancar com a conseqüència de la segona onada del COVID-19.

Aquesta subvenció s’emmarca dins el Pla de Reactivació Econòmica Municipal de Llançà, que és un programa d’accions per empreses, professionals i autònoms de qualsevol sector empresarial (sector comercial, restauració, serveis, indústria, etc.) de Llançà afectat per la crisi del COVID-19, amb la finalitat d’aconseguir reactivar l’economia del municipi en el menor temps possible.

*Per una altra banda, informem que tota persona que compleixi els requisits establerts a les bases de cada subvenció podrà sol·licitar-la, independentment de que ja l’hagués sol·licitat amb anterioritat.

La convocatòria per accedir a aquestes subvencions s’iniciarà un cop publicat al BOP l’extracte en la BDNS de la convocatòria, i durant el termini d’1 mes.

2020-10-29T09:47:43+01:00
Canviar idioma »