DECRET D’ALCALDIA – AJORNAMENT D’ACTIVITATS PROGRAMADES A CASA DE CULTURA

Francesc Guisset i Lagresa, Alcalde-President d’aquest Ajuntament, amb data de signatura electrònica, ha dictat el Decret següent:

“El 16 d’octubre de 2020 es va publicar al DOGC la Resolució SLT/2546/2020,de 15 d’octubre, per la qual s’adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

L’apartat 8, regula les activitats culturals, d’espectacles públics, recreatives iesportives.

L’actual situació fa necessari aplicar estrictament totes mesures adreçades principalment a salvaguardar la seguretat i salut de la població de Llançà, i en especial les persones més vulnerables, amb una aplicació rigorosa del major número d’actuacions i de sistemes de prevenció.

Per això,

HE RESOLT:

Primer.- AJORNAR FINS A NOVA DATA , com a mínim durant un període de quinze dies, tots els actes que estaven programats amb persones i/o empreses especialitzades, dins de la Casa de Cultura, excepte a la Biblioteca Municipal Pere Calders i les activitats pròpies, als efectes de prevenir la transmissió de la pandèmia, evitant aglomeracions de grups de persones.

Els actes ajornats són els següents:

OCTUBRE

Divendres 23 – 19h – tardor de llibres llibre Estim(b)at Empordà – Sala Exposicions

Dijous 29 – 19h – Cineforum – Sala Actes

Dissabte 31 – 16:30h – Visita guiada Els somnis de Walter Benjamin – Museu

NOVEMBRE

Dissabte 07 – Espectacle Escola d’Art Coreogràfic – Sala actes

Diumenge 8 – Espectacle Escola d’Art Coreogràfic – Sala actes

Segon.- TRASLLADAR-HO a la Regidoria de Cultura, Sra. Sònia Sarola, per comunicar-ho a les persones i/o empreses que tenien programades actes a la Casa de Cultura.

Ho mana i signa Francesc Guisset i Lagresa, Alcalde-President de l’Ajuntament de Llançà.

L’Alcalde,

Llançà, amb data de signatura electrònica

22/10/2020

2020-10-22T15:57:34+01:00
Canviar idioma »