ANUNCI DE LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS LITERARI PERE CALDERS

ANUNCI DE LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS LITERARI PERE CALDERS

L’Ajuntament de Llançà, mitjançant acord de Junta de Govern Local, celebrada en data 24 de setembre de 2020, va acordar aprovar les Bases reguladores del Ir. Premi Pere Calders d’assaig periodístic de Llançà i sotmetre-les a informació pública pel període d’un mes mitjançant anunci al Punt Diari, al Setmanari de l’Alt Empordà i al taulell d’anuncis de la pàgina web de l’Ajuntament de Llançà.

En data 28 de gener de 2020, la Junta de Govern Local ha acordat convocar el concurs literari “Ir. Premi Pere Calders d’assaig periodístic de Llançà” mitjançant anunci a la pàgina web de l’Ajuntament de Llançà i de conformitat amb les Bases que regeixen el concurs. D’aquesta manera, el termini per presentar les obres literàries objectes de concurs s’iniciarà l’endemà de la publicació d’aquest anunci i finalitzarà el dia 31 de març de 2021.

Paral·lelament a l’inici de la convocatòria, la Junta de Govern Local de data 28 de gener de 2020, s’ha acordat designar els membres del Jurat valoratiu de les ofertes presentades, la composició del qual queda format pels següents membres:

 • Joan Serra Perals; en representació de l’Ajuntament de Llançà.
 • Diana Coromines i Calders; periodista, traductora i editora.
 • Maria Campillo  i Guajardo; professora de Literatura Catalana Contemporània a la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Agustí Pons, biògraf de Pere Calders.
 • Helena Pol i Salvà, llicenciada en Filologia Catalana i autora de diversos estudis en vers a escriptors catalans.
 • Jordi Puig i Ferrer, en representació de l’Editorial Comanegra. (Amb veu però sense vot).

L’Alcalde,

Francesc Guisset i Lagresa.

 • Terminis
  • Data límit d’enviament originals: 31 de març
  • Comunicació del veredicte al guanyador: 31 de maig
  • Comunicació pública del veredicte i entrega del premi: 21 de juliol

2021-02-04T14:58:38+01:00
Canviar idioma »