AJUT PER MATERIAL ESCOLAR CURS 2020-2021

Us informem que des de l’1 al 30 d’octubre de 2020, es podrà presentar la sol·licitud d’ajut per material escolar corresponent al curs 2020-20201. L’import fix de l’ajut serà com a màxim de 30 €, independentment del que s’hagi adquirit o comprat, i prèvia justificació de la despesa.

Per tal de demanar l’ajut, cal emplenar els documents que trobareu en els següents enllaços i adjuntar la documentació que es demana. El tràmit es podrà fer telemàticament a través del web de l’ajuntament www.llanca.cat (tràmits centres educatius) o demanant cita prèvia al web de l’ajuntament www.llanca.cat al telèfon 972 380 181.

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL “EL PATINET”

Documents per emplenar i presentar, tant presencialment (mitjançant cita prèvia) com per via telemàtica:

Tramitació telemàtica:

CEIP POMPEU FABRA

Documents per emplenar i presentar, tant presencialment (mitjançant cita prèvia) com per via telemàtica:

Tramitació telemàtica:

INS LLANÇÀ

Documents per emplenar i presentar, tant presencialment (mitjançant cita prèvia) com per via telemàtica:

Tramitació telemàtica:

ALTRES CENTRES ESCOLARS

Documents per emplenar i presentar, tant presencialment (mitjançant cita prèvia) com per via telemàtica:

Tramitació telemàtica:

*Les instàncies presentades fora de termini no seran acceptades.

Àrea d’Ensenyament
Ajuntament de Llançà

2020-10-07T14:03:40+01:00
Canviar idioma »