Sol·licitud d’ajut de material escolar

Categoria → Actualitat Agenda Destaquem Sin categoría
Sol·licitud d’ajut de material escolar

Des de l’1 al 31 d’octubre de 2018

 


 

Us informem que des de l’1 al 31 d’octubre de 2018, es podrà presentar  la sol·licitud d’ajut de material escolar. L’import fix de l’ajut serà com a màxim de 30 €, independentment del que s’hagi adquirit o comprat, i prèvia justificació de la despesa.

Per demanar l’ajut:

S’ha de venir a l’Ajuntament, omplir les sol·licituds, adjuntar justificants de despeses original, omplir fitxa creditor amb el núm. Compte bancari o bé tramitar-ho on-line a través de la pagina web de l’Ajuntament (www.llanca.cat).

En cas de ser la primera vegada que es demana s’haurà de presentar també  fotocòpia DNI de la persona que sol·licita l’ajuda  i llibre de família.

L’Àrea d’Ensenyament,

Ajuntament de Llançà


AJUT ADQUISICIÓ MATERIAL LLAR D’INFANTS EL PATINET
AJUT ADQUISICIÓ MATERIAL CEIP POMPEU FABRA
AJUT ADQUISICIÓ MATERIAL INS LLANÇÀ
AJUT ADQUISICIÓ MATERIAL ALTRES CENTRES ESCOLARS


Accés a Tràmits online